Chữ ký số - Tài liệu DOCX eSign!

Chữ ký số cho DOCX rất dễ dàng và đơn giản, eSign DOCX trực tuyến miễn phí với chữ ký số!

Được tài trợ bởi groupdocs.comgroupdocs.cloud.

Bằng cách tải lên các tệp của bạn hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Tính sách Tính sách ưu tiên

Chữ ký điện tử và chứng thư số cho phép ký DOCX document với ứng dụng eSign. Lưu ý, DOCX giấy tờ có chữ ký giữ chữ ký dưới dạng các yếu tố tài liệu được hỗ trợ, chẳng hạn như văn bản, nhãn, nhãn dán, hình ảnh, thông tin siêu dữ liệu ẩn và chứng chỉ kỹ thuật số xác minh nội dung tài liệu. Giấy tờ DOCX được ký với chứng chỉ kỹ thuật số có thể được xác minh cho bất kỳ thay đổi nào về nội dung của nó. Nếu có một số thay đổi được thực hiện đối với tài liệu đã ký thì quá trình xác minh sẽ phát hiện ra nó và chứng chỉ sẽ không hợp lệ. Để thêm các chữ ký điện tử khác nhau, bạn cần chọn một hoặc nhiều DOCX giấy tờ, sau đó trong ứng dụng chọn một từ các mẫu chữ ký hiện có như Tem văn bản, Hình ảnh, Chữ ký viết tay, Mã vạch, Mã QR hoặc chứng thư số để ký, kéo chữ ký trên các trang tài liệu. Các tài liệu được lưu trữ trong một bộ nhớ an toàn. Bạn có thể tải nó lên từ bất kỳ nền tảng, điện thoại di động hoặc thiết bị khác, trên bất kỳ nền tảng Windows, MacOs, Linux hoặc Android nào. Chúng tôi hỗ trợ bất kỳ trình duyệt nào và cung cấp tạo bất kỳ chữ ký số, chữ ký siêu dữ liệu hoặc chứng chỉ nào. Không cần đăng ký. Tất cả các tệp được xử lý trên máy chủ của chúng tôi để không có plug-in bổ sung hoặc cài đặt phần mềm.
 • Bảo vệ tài liệu bằng chữ ký số.
 • Hỗ trợ bất kỳ định dạng tài liệu nào như PDF, DOCX, XLSX, PPTX, RTF, ODS, OTS, ODP, JPEG, PNG, GIF và nhiều hơn nữa!
 • Ký tài liệu PDF bằng chứng thư số và các chữ ký điện tử khác nhau.
 • Ký tài liệu Microsoft và Mở Office từ trình duyệt.
 • Tạo Mã vạch, tạo mã QR và thêm chúng vào tài liệu của bạn.

DOCX Tài liệu Microsoft Word Open XML

Docx là định dạng nổi tiếng cho các tài liệu Microsoft Word. Được giới thiệu từ năm 2007 với việc phát hành Microsoft Office 2007, cấu trúc của định dạng Tài liệu mới này đã được thay đổi từ dạng nhị phân thuần túy sang dạng kết hợp của tệp nhị phân và XML. Tệp Docx có thể được mở bằng Word 2007 và các phiên bản bên nhưng không mở được bằng các phiên bản MS Word trước đó hỗ trợ phần mở rộng tệp DOC.

Read More

How to

 Làm thế nào để ký DOCX giấy tờ bằng chữ ký số?

 • Chọn tài DOCX của bạn để ký.
 • Để ký tên của DOCX trước tiên hãy chọn loại dấu (kỹ thuật số, văn bản, mã vạch, hình ảnh, tem, mã QR).
 • Nhập giá trị chữ ký hoặc chọn chữ ký hình ảnh nếu loại ký là Hình ảnh hoặc Kỹ thuật số.
 • Chọn vị trí và kích cỡ chữ ký hoặc chữ ký.
 • Сlick nút 'Ký tài liệu và tải xuống kết quả'.
 • Lấy tài liệu đã ký của bạn từ các bản tải xuống trình duyệt.

Các định dạng tệp Chữ ký khác.

Bạn cũng có thể ký các định dạng tệp khác. Vui lòng xem danh sách bên dưới.

BMP (Bitmap Image File)
CDR (CorelDRAW Image File)
CMX (CorelDRAW Metafile Exchange Image File)
CSV (Comma Separated Values File)
DOC (Microsoft Word Document)
DOCM (Word Open XML Macro-Enabled Document)
DOT (Word Document Template)
DOTM (Word Open XML Macro-Enabled Document Template)
DOTX (Word Open XML Document Template)
GIF (Graphical Interchange Format File)
JPEG (JPEG Image)
JPG (JPEG Image)
ODP (OpenDocument Presentation)
ODS (OpenDocument Spreadsheet)
ODT (OpenDocument Text Document)
OTP (OpenDocument Presentation Template)
OTS (OpenDocument Spreadsheet Template)
OTT (OpenDocument Document Template)
PDF (Portable Document Format File)
PNG (Portable Network Graphic)
POTM (PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation Template)
POTX (PowerPoint Open XML Presentation Template)
PPS (PowerPoint Slide Show)
PPSM (PowerPoint Open XML Macro-Enabled Slide)
PPSX (PowerPoint Open XML Slide Show)
PPT (PowerPoint Presentation)
PPTM (PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation)
PPTX (PowerPoint Open XML Presentation)
RTF (Rich Text Format File)
SVG (Comma Separated Values File)
TIF (Tagged Image File)
TIFF (Tagged Image File Format)
WEBP (WebP Image)
WMF (Windows Metafile)
XLS (Excel Spreadsheet)
XLSB (Excel Binary Spreadsheet)
XLSM (Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet)
XLSX (Microsoft Excel Open XML Spreadsheet)
XLTM (Microsoft Excel Macro-Enabled Template)
XLTX (Excel Open XML Spreadsheet Template)

Câu hỏi thường gặp (Câu hỏi thường gặp)

 • ❓ Chữ ký số là gì?
  Chữ ký số là một hiện vật điện tử trên tài liệu có thể là một yếu tố tài liệu đơn giản như văn bản, tem, hình ảnh hoặc có thể là một chứng chỉ kỹ thuật số phức tạp hơn để xác minh người ký tài liệu và kiểm tra rằng dữ liệu tài liệu không bị thay đổi sau khi ký.
 • ❓ Làm thế nào để tạo chữ ký số?
  Khi bạn tải lên tài liệu từ trang này, bạn sẽ được chuyển hướng đến trình soạn thảo tài liệu nơi bạn sẽ cần chọn loại chữ ký có thể là văn bản, hình ảnh, tem, mã vạch, mã QR hoặc chứng chỉ kỹ thuật số. Khi loại chữ ký được chọn, bạn có thể nhấp vào nút [Thêm] để tạo chữ ký số mới của loại thích hợp. Chữ ký văn bản chỉ yêu cầu văn bản và điều chỉnh kiểu của nó. Image chữ ký yêu cầu hình ảnh phải được tải lên. Mã vạch hoặc chữ ký mã QR yêu cầu văn bản. Chứng chỉ số sẽ cần một tập tin chứng chỉ pfx đặc biệt để tạo chữ ký documen.
 • ❓ Làm thế nào để ký một DOCX giấy tờ?
  Tài liệu có thể được ký với nhiều chữ ký điện tử thuộc các loại khác nhau. Các chữ ký có thể được thêm vào trang tài liệu và sau đó có thể được lưu. Một số tài liệu chỉ hỗ trợ các yếu tố điện tử đơn giản như văn bản và hình ảnh. Nhiều định dạng tài liệu hỗ trợ chứng chỉ kỹ thuật số cho phép bảo vệ nội dung khỏi những thay đổi bất ngờ.
 • ❓ Làm thế nào để thêm chữ ký?
  Chữ ký số đơn giản, như văn bản và hình ảnh, có thể được đặt trên trang tài liệu để cung cấp xác nhận chữ ký trực quan. Khi tài liệu được tải lên trình soạn thảo, chữ ký từ hộp công cụ có thể được kéo đến trang tài liệu và chỉ ra một khu vực cụ thể. Chứng chỉ kỹ thuật số có thể không có biểu diễn trực quan nhưng được nhúng vào tài liệu và bảo vệ nó khỏi những thay đổi bất ngờ.
 • ❓ Làm thế nào để xác minh chữ ký trong DOCX giấy tờ?
  Chữ ký số trên tài liệu có thể được xác minh trực quan hoặc tự động. Xác minh trực quan có hiệu quả đối với văn bản, tem, chữ ký viết tay, hình mờ. Việc xác minh tự động có thể cho biết thông tin ẩn về người ký tài liệu và bảo vệ tài liệu khỏi những thay đổi bất ngờ. Chữ ký mã vạch và mã QR cho phép tự động hóa quy trình xác minh tài liệu. Chứng chỉ kỹ thuật số có thể bảo vệ các tài liệu rất quan trọng khỏi những thay đổi trái phép.
Viewer Annotation Conversion Comparison Signature Assembly Metadata Search Parser Watermark Editor Merger Redaction Classification Splitter Translation Unlock Protect Scanner