Chuyển đổi giao dịch DOCX to XPS trực tuyến miễn phí

Chuyển đổi DOCX to XPS tài liệu trực tuyến từ mọi thiết bị, với trình duyệt hiện đại như Chrome, Opera và Firefox.

khám phá GroupDocs.Conversion ứng dụng trực tuyến miễn phí!

Chuyển đổi tài liệu miễn phí, Trình xem, Ứng dụng sáp nhập cho Windows

 • Dễ dàng chuyển đổi, xem hoặc hợp nhất các tệp không giới hạn theo cách riêng Windows PC.
 • Xử Word, Excel, PowerPoint, PDF và hơn 100 định dạng tệp.
 • Không giới hạn kích thước tệp.
 • Chuyển đổi hàng loạt nhiều tệp.
 • Một ứng dụng có các tính năng phong phú như Chuyển đổi, Trình xem, Sáp nhập, Phân tích cú pháp, So sánh, Chữ ký
 • Cập nhật MIỄN PHÍ thường xuyên với các tính năng mới đến mỗi tháng
Tải xuống miễn phí

DOCXMicrosoft Word Open XML Document

Docx is well-known format for Microsoft Word documents. Introduced from 2007 with the release of Microsoft Office 2007, the structure of this new Document format was changed from plain binary to a combination of XML and binary files. Docx files can be opened with Word 2007 and lateral versions but not with the earlier versions of MS Word which support DOC file extensions.

Read More

XPSOpen XML Paper Specification

An XPS file represents page layout files that are based on XML Paper Specifications created by Microsoft. This format was developed by Microsoft as replacement of EMF file format and is similar to PDF file format, but uses XML in layout, appearance, and printing information of a document. It is, in fact, more justified to say that XPS is an attempt on PDF, but couldn't get enough popularity as owned by PDF for a number of reasons.

Read More

How to convert DOCX to XPS

 • Open free GroupDocs App website and choose GroupDocs.Conversion application.
 • Click inside the file drop area to upload DOCX file or drag & drop DOCX file.
 • Click on Convert button. Your DOCX files will be uploaded and converted to XPS result format.
 • Download link of result files will be available instantly after conversion.
 • You can also send a link to the XPS file to your email address.
 • Note that file will be deleted from our servers after 24 hours and download links will stop working after this time period.

Faq

 • ❓ Làm thế nào tôi có thể chuyển đổi DOCX?
  Trước tiên, bạn cần thêm tệp để chuyển đổi: kéo và thả tệp DOCX hoặc nhấp vào bên trong vùng màu trắng để chọn tệp. Sau đó nhấp vào báo giá; Chuyển đổiquot; nút. Khi DOCX to XPS hoàn tất, bạn có thể tải xuống tệp XPS mình.
 • ⏱️ Mất bao lâu để chuyển đổi DOCX?
  Trình chuyển đổi này hoạt động nhanh. Bạn có thể thay DOCX to XPS trong vài giây.
 • 🛡️ Có an toàn khi chuyển đổi tài liệu DOCX to XPS trình chuyển đổi GroupDocs phí không?)
  Tất nhiên! Liên kết tải xuống của XPS sẽ có sẵn ngay lập tức sau khi chuyển đổi. Chúng tôi xóa các tệp đã tải lên sau 24 giờ và các liên kết tải xuống sẽ ngừng hoạt động sau khoảng thời gian này. Không ai có quyền truy cập vào các tệp của bạn. Chuyển đổi tệp (bao gồm DOCX là hoàn toàn an toàn.
 • 💻 Tôi có thể chuyển đổi DOCX to XPS trên Linux, Mac OS hoặc Android?
  Có, bạn có thể sử dụng trình chuyển GroupDocs miễn phí trên bất kỳ hệ điều hành nào có trình duyệt web. Trình chuyển DOCX to XPS của chúng tôi hoạt động trực tuyến và không yêu cầu bất kỳ cài đặt phần mềm nào.
 • 🌐 Tôi nên sử dụng trình duyệt nào để chuyển đổi DOCX?
  Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt hiện đại nào để chuyển đổi DOCX, ví dụ: Google Chrome, Firefox, Opera, Safari.
 • </> Làm thế nào tôi có thể lấy mã nguồn cho DOCX chuyển XPS bạn?
  Ví dụ chi tiết có sẵn tại GitHub dưới dạng các dự án thực thi. Nếu bạn chỉ quan tâm đến việc chuyển DOCX chuyển XPS bạn thì hãy kiểm tra .NET & Java Ví dụ.

Được tài trợ bởi

 GroupDocs.Conversion cho API .NET động

Chuyển đổi tài liệu .NET thư viện & API.
Tăng cường các tính năng của giải pháp của bạn với công cụ chuyển đổi tài liệu mạnh mẽ của chúng tôi!

Nhiều nền tảng hơn

 GroupDocs.Conversion cho Java

Java của thư GroupDocs.Conversion và API.
Chuyển đổi tài liệu theo Java, theo cách của bạn!

 GroupDocs.Conversion mây

Dễ dàng sử dụng giải pháp Đám mây đa nền tảng.
Bí mật của việc chuyển đổi tài liệu cho các giải pháp Đám mây!

Giải pháp giải pháp UI/UX nguồn mở

 GroupDocs.Conversion cho .NET và Java

Tích hợp chuyển đổi tài liệu trong ứng dụng của bạn bằng các giải pháp front-end mã nguồn mở sẵn có của chúng tôi dựa trên Angular và GroupDocs.Conversion cho .NET/Java.
UI/UX có thể được chạy dưới dạng ứng dụng độc lập hoặc có thể được tích hợp trong bất kỳ ứng dụng .NET / Java nào, tải xuống và xây dựng giải pháp chuyển đổi của bạn chỉ trong vài cú nhấp chuột!

 GroupDocs.Total cho .NET và Java

GroupDocs.Total là một giải pháp công nghệ thông tin UI/UX nơi tất cả các GroupDocs sản phẩm của chúng tôi đang làm việc cùng nhau như một.
GroupDocs.Total cấp nhiều tính năng chất lượng cao so với hơn 120 định dạng tài liệu, chẳng hạn như chuyển đổi, chữ ký, phân tích cú pháp và nhiều hơn nữa!

Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi DOCX sang nhiều định dạng tệp khác. Vui lòng xem danh sách đầy đủ bên dưới.

DOCX TO PDF Converter (Portable Document)
DOCX TO EPUB Converter (Digital E-Book File Format)
DOCX TO TEX Converter (LaTeX Source Document)
DOCX TO PPT Converter (PowerPoint Presentation)
DOCX TO PPS Converter (Microsoft PowerPoint Slide Show)
DOCX TO PPTX Converter (PowerPoint Open XML Presentation)
DOCX TO PPSX Converter (PowerPoint Open XML Slide Show)
DOCX TO ODP Converter (OpenDocument Presentation File Format)
DOCX TO OTP Converter (Origin Graph Template)
DOCX TO POTX Converter (Microsoft PowerPoint Open XML Template)
DOCX TO POT Converter (PowerPoint Template)
DOCX TO POTM Converter (Microsoft PowerPoint Template)
DOCX TO PPTM Converter (Microsoft PowerPoint Presentation)
DOCX TO PPSM Converter (Microsoft PowerPoint Slide Show)
DOCX TO FODP Converter (OpenDocument Flat XML Presentation)
DOCX TO XLS Converter (Microsoft Excel Binary File Format)
DOCX TO XLSX Converter (Microsoft Excel Open XML Spreadsheet)
DOCX TO XLSM Converter (Microsoft Excel Macro-Enabled Spreadsheet)
DOCX TO XLSB Converter (Microsoft Excel Binary Spreadsheet File)
DOCX TO ODS Converter (Open Document Spreadsheet)
DOCX TO XLTX Converter (Microsoft Excel Open XML Template)
DOCX TO XLT Converter (Microsoft Excel Template)
DOCX TO XLTM Converter (Microsoft Excel Macro-Enabled Template)
DOCX TO TSV Converter (Tab Separated Values File)
DOCX TO XLAM Converter (Microsoft Excel Macro-Enabled Add-In)
DOCX TO CSV Converter (Comma Separated Values File)
DOCX TO FODS Converter (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
DOCX TO SXC Converter (StarOffice Calc Spreadsheet)
DOCX TO DOC Converter (Microsoft Word Document)
DOCX TO DOCM Converter (Microsoft Word Macro-Enabled Document)
DOCX TO DOCX Converter (Microsoft Word Open XML Document)
DOCX TO DOT Converter (Microsoft Word Document Template)
DOCX TO DOTM Converter (Microsoft Word Macro-Enabled Template)
DOCX TO DOTX Converter (Word Open XML Document Template)
DOCX TO RTF Converter (Rich Text File Format)
DOCX TO ODT Converter (Open Document Text)
DOCX TO OTT Converter (Open Document Template)
DOCX TO TXT Converter (Plain Text File Format)
DOCX TO TIFF Converter (Tagged Image File Format)
DOCX TO TIF Converter (Tagged Image File Format)
DOCX TO JPG Converter (Joint Photographic Expert Group Image File)
DOCX TO JPEG Converter (JPEG Image)
DOCX TO PNG Converter (Portable Network Graphic)
DOCX TO GIF Converter (Graphical Interchange Format File)
DOCX TO BMP Converter (Bitmap File Format)
DOCX TO ICO Converter (Microsoft Icon File)
DOCX TO PSD Converter (Adobe Photoshop Document)
DOCX TO WMF Converter (Windows Metafile)
DOCX TO EMF Converter (Enhanced Metafile Format)
DOCX TO DCM Converter (DICOM Image)
DOCX TO WEBP Converter (Raster Web Image File Format)
DOCX TO SVG Converter (Scalable Vector Graphics File)
DOCX TO JP2 Converter (JPEG 2000 Core Image File)
DOCX TO EMZ Converter (Enhanced Windows Metafile Compressed)
DOCX TO WMZ Converter (Windows Metafile Compressed)
DOCX TO SVGZ Converter (Compressed Scalable Vector Graphics File)
DOCX TO HTML Converter (Hyper Text Markup Language)
DOCX TO HTM Converter (Hypertext Markup Language File)
DOCX TO MHT Converter (MIME Encapsulation of Aggregate HTML)
DOCX TO MHTML Converter (MIME Encapsulation of Aggregate HTML)