GroupDocs.Signature Solution Page
 
 

Құжаттарға қол қою шешімі

Microsoft Office, OpenOffice, PDF және электрондық қол қойылған басқа да құжаттарға оңай қол қояды.