GroupDocs.Signature Solution Page
 
 

Solució per signar documents

Signar fàcilment Microsoft Office, OpenOffice, PDF i altres documents amb signatura electrònica.